Ajuts PUA 2018


Us informen que ha sortit publicat en DOGC núm 7643 de 15.6.2018:

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES ORDRE TSF/64/2018, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2018 (ref. BDNS 403390)


hola